Водещият сектор на износа нарасна с 9.2% през юли спрямо юни Автомобилен износ през юли 2,2 милиарда долара

------9.2---------22-----07082001

Водещият сектор на износа нарасна с 9.2% през юли спрямо юни Автомобилен износ през юли 2,2 милиарда долара